Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży


POZYTYWKA


Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży zostało zorganizowane przez nasze Zgromadzenie w pomieszczeniach dawnego przedszkola przy ulicy Kapitulnej 4

 
 

Celem tej naszej działalności jest pomoc rodzinom oraz pomoc dzieciom, które tak często, ze względu na swą niepełnosprawność są dyskryminowane.

Chcemy ułatwić im życie i pokazać piękno człowieka, które każdy z nas w sobie nosi.

CO ROBIMY?


Poprzez wszystko, co robimy, chcemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i brak miłości świata. Tę intencję nadajemy wszystkim naszym pracom. 

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ


PRACA Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Pokoje, w których odbywają się spotkania i zajęcia terapeutyczne Klubowego Centrum POZYTYWKA, są przyjazne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawościami. Od strony podwórka można dostrzec podjazd dla wózków, a wszystkie wejścia są zaopatrzone w niskie progi. 

Do dyspozycji dzieci z trudnością poruszania się służy istniejąca winda oraz dostosowana toaleta. POZYTYWKA powstała po to, aby stworzyć miejsce do zabawy i warsztatów terapeutycznych po zajęciach szkolnych dla dzieci i młodzieży głównie z Zespołem Downa. 

Tu dzieci przy pomocy sióstr, terapeutów i pedagogów mogą śmiało rozwijać swoje zainteresowania, przebywać z rówieśnikami i brać udział w zajęciach, które pomagają im doświadczać rzeczywistości i uczą ich wykonywania czynności związanych z codziennym życiem.

 

 

Ale ciało i intelekt to nie wszystko. Dla naszych dzieci organizujemy również Msze Święte i nabożeństwa. Uczymy je miłości do Boga, Kościoła, do siebie samego i do siebie nawzajem.

W grudniu 2019 Zgromadzenie przeznaczyło do dyspozycji dzieci kolejne pomieszczenie; dzięki staraniom sióstr i dobroci sponsorów udało nam się stworzyć salę doświadczania świata “Warsztat Cieśli”, w której 3 razy w tygodniu dzieci z niepełnosprawnościami odbywają podróż do bajkowego świata kolorów, zapachów i dźwięków.

 

Dzieci przychodzące do naszego Klubowego Centrum nie odczuwają nudy. Prowadzone są tu następujące zajęcia:

  • warsztaty z pedagogiem,
  • zajęcia kulinarne,
  • warsztaty plastyczne,
  • muzykoterapia,
  • zajęcia sensoryczne,
  • zajęcia sportowe,
  • gry i zabawy,
  • zajęcia taneczne,
  • komunikacja alternatywna.

 

IMPREZY INTEGRACYJNE, OKOLICZNOŚCIOWE I WSPÓLNE WYJAZDY


W Klubowym Centrum Aktywności POZYTYWKA organizujemy imprezy okolicznościowe, integracyjne oraz wspólne wyjazdy, w których biorą udział całe rodziny. Wspieranie rodzin doświadczonych niepełnosprawnością dziecka to istotny aspekt naszej działalności. W Pozytywce wykorzystujemy środki komunikacji alternatywnej, posiadamy wykwalifikowaną kadrę władającą językiem migowym.

Spotykamy się we wtorki oraz piątki w godzinach 17:00 – 19:05.

Jak się zapisać?

Chęć zapisania dziecka można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:
kom. 518729892, e-mail: s.magdalena.cdc@wp.pl

Fotografie z prowadzonych przez nas zajęć oraz postępy naszych dzieci śledzić można na stronie internetowej www.facebook.com/pozytywkakca.

Obecnie Centrum Klubowe liczy sobie 19 dzieci.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

 

Wnioski:

 
 

GALERIA ZDJĘĆ