PRZY SERCU MISTRZA


WSPÓLNOTY

Miejsce: Dom Generalny Zgromadzenia
Wrocław, ul. Kapitualna 4

AORTA


Odpocznij przy Sercu Mistrza!

W każdy poniedziałek w naszym wrocławskim klasztorze odbywają się spotkania „Aorty”- to nasza wspólnota młodzieży, przede wszystkim studentów, która siły i radość do codziennych zadań pragnie czerpać prosto z Serca Bożego. Dlatego każdy tydzień zaczynamy od Adoracji Eucharystycznego Serca Jezusa, by wspólną modlitwą, śpiewem uwielbiać to Serce i u stóp Króla napełniać się Jego miłością, przeglądać się w Jego oczach, cieszyć się bliskością samego Boga. Godzinę modlitwy przedłużamy o radosne spotkania, rozmowy, wspólne wyjścia.

Zapraszamy na spotkania „AORTY” w poniedziałki od godz. 19:30!

WOLONTARIAT W POZYTYWCE


Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami to nasza wielka radość. Do naszej „Pozytywki” dzieci przywożone są po zajęciach szkolnych. To tutaj spotykają się z przyjaciółmi, przeżywają swoje uroczystości, a zajęcia terapeutyczne połączone są z zabawą i zawsze budzą wiele pozytywnych przeżyć. Zapraszamy do radosnej współpracy!

Wolontariusze to dla nas skarb. Potrzebujemy ich wsparcia, aby wszyscy uczestnicy zajęć byli odpowiednio zaopiekowani i mogli brać możliwie jak najbardziej aktywny udział w warsztatach. Wielu naszych podopiecznych wymaga nieustannego wsparcia, a dzięki organizowanym spotkaniom i pomocy wolontariuszy dajemy czas wytchnienia ich rodzicom.

Pracując z naszymi dziećmi, sami o wiele więcej czerpiemy… Naprawdę! Warto się przekonać :-)

Spotykamy się trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki w godzinach 17:00 – 19:05, w naszym domu we Wrocławiu – wejście od ul. Kanoniej.

Chęć wzięcia udziału w wolontariacie prosimy zgłaszać do s. Katarzyny: skfabicka@wp.pl

Wystawiamy zaświadczenia o odbytym wolontariacie.


Więcej

GRUPA MODLITEWNA BOŻEGO SERCA JEZUSA


Wszyscy wezwani jesteśmy do tego, by wynagradzać Bożemu Sercu za nasze grzechy. Zapraszamy do zaczerpnięcia z naszej duchowości! Spotkania modlitewne adresowane są one do wszystkich świeckich: osób stanu wolnego, małżeństw, rodzin. Odbywają się w naszym domu generalnym we Wrocławiu w soboty po pierwszym piątku miesiąca!

Adoracja Najświętszego Sakramentu, 15- minutowe rozważanie na pierwszą sobotę miesiąca i różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi, Eucharystia oraz agapa z konferencją — taki charakter spotkań nie jest przypadkowy, bowiem to właśnie Msza św. i modlitwa czynią nas najbardziej wspólnotą, rodziną zgromadzoną przy swoim Ojcu.

Na radosnej agapie mamy możliwość dzielić się wiarą, budować wspólnotę, cieszyć sobą nawzajem.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy każdego, kto chce spróbować żyć Ewangelią na co dzień w swoich domach, rodzinach, środowiskach pracy. Komu bliski jest duch sercański i kult Bożego Serca.

Zapraszamy gorąco także wszystkich, którzy chcieliby sympatyzować z naszą sercańską wspólnotą, którzy może byli lub są związani ze Zgromadzeniem, a ze względu na mnogość zajęć nie mają w chwili obecnej możliwości na pełniejsze zaangażowanie. Bądźcie więc z nami na comiesięcznych spotkaniach!

ODDAĆ SIĘ BEZGRANICZNIE


 „Być Ofiarą Miłości to znaczy nic innego, jak bezgranicznie oddawać Bogu wszystko, żyć w ciągłym zaparciu się siebie, żyć wyłącznie dla Boga.”

SERCE JEZUSA ⸻


„To jest najcenniejsze i najświętsze, najpiękniejsze i najbardziej godne miłości, co jest na ziemi: Bosko- ludzkie Serce Jezusa, prawdziwie, rzeczywiście i istotowo obecne w Najświętszym Sakramencie Ołtarza”