M. GABRIELA KLAUSA CDC


Victima BĘDZIE SIĘ OFIAROWAĆ W OGNIU MIŁOŚCI. W TYM TKWI WIELKI MOTYW OFIAROWANIA. JEST TO MIŁOŚĆ DO JEZUSA I JEGO Najświętszego Serca


MISJA WSPÓLNOTY


CHARYZMAT


Charyzmat to szczególna „misja”, jaką dana wspólnota pełni w Kościele. Naszemu Zgromadzeniu charyzmat nadała Sługa Boża Matka Gabriela Klausa CDC i jest nim wynagrodzenie Bożemu Sercu za nasze i wszystkich ludzi grzechy, brak miłości, niewdzięczność.


Gdy Pan Jezus objawił swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque, powiedział:
Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. Przynajmniej ty mnie kochaj.


W odpowiedzi na wołanie Pana: Przynajmniej ty kochaj Mnie!, Siostry Bożego Serca Jezusa poświęcają się całkowicie Najświętszemu Sercu Zbawiciela jako Victima Caritatis – Ofiara Miłości – oddając całe swoje życie, wszystkie dążenia i działania w duchu wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy, którymi jest Ono obrażane.

KIM JESTEŚMY?


SIOSTRY BOŻEGO SERCA JEZUSA

To małe Zgromadzenie, ale o wielkiej misji. Nasza wspólnota ma być pośród świata miejscem, w którym Boże Serce może odpocząć... Każda z nas oddaje się Jemu jako Victima Caritatis — OFIARA MIŁOŚCI, co jest podstawą naszej duchowości. Zadaniem Siostry Bożego Serca Jezusa jest nieustanne wpatrywanie się w rozdarte z miłości do nas Serce Zbawiciela, kontemplowanie Bożej Miłości oraz zadośćuczynienie poprzez posłuszeństwo, osobistą ascezę, prace dla dobra bliźnich i modlitwę. 


CO ROBIMY?


Poprzez wszystko, co robimy, chcemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i brak miłości świata. Tę intencję nadajemy wszystkim naszym pracom. Dzięki temu każde nasze działanie staje się modlitwą, każda posługa jest uwielbieniem Umiłowanego. Podejmujemy się bardzo różnych zadań – w zależności od potrzeb Kościoła oraz naszych możliwości i talentów.
Wszystko na większą Chwałę Bożego Serca i dla zbawienia dusz!


WSPÓLNOTY I GRUPY

W naszym klasztorze przy Bożym Sercu gromadzą się osoby świeckie, by razem się modlić i uczestniczyć w dziełach prowadzonych przez naszą Wspólnotę. Zapraszamy młodych i tych młodych duchem, by znaleźć dla siebie miejsce przy Sercu Pana!

 

 
CO NOWEGO?


AKTUALNOŚCI
I WAŻNE INFORMACJE


9 lipca, 2024

Z młodzieżą na szczytach

Rok formacyjny wspólnoty młodych "Aorta" oraz rok szkolny w Pozytywce, gdzie nasza młodzież tworzy grono niezawodnych wolontariuszy, uwieńczyliśmy wspólnym wyjazdem do naszego klasztoru w Bardzie Śląskim i na górskich szlakach.
3 lipca, 2024

Sercańskie Dni Młodych

Początek wakacji spędziłyśmy z młodzieżą na Lubelszczyźnie; SERCAŃSKIE DNI MŁODYCH to czas odpoczynku przy Bożym Sercu, formacji i radości
11 czerwca, 2024

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Podczas dzisiejszego Święta Miłości Jezusa Chrystusa starajmy się wejść z łaską Bożą w niezmierzone wymiary Miłości Jego Bożego Serca, mierząc jej długość, szerokość, głębokość i wysokość. O, gdyby jedna iskierka tej Miłości dotknęła naszych zimnych serc, jak potężne płomienie tej Miłości zapłonęłyby w nich!